• Home
  • Blog
  • Intervenția logopedică la pacienții cu traumatism craniocerebral sau AVC

Intervenția logopedică la pacienții cu traumatism craniocerebral sau AVC

În urma leziunii cerebrale se poate pierde conexiunea dintre imaginea mentală a unui cuvânt cu semnificația acestuia, între expresia sonoră și semnificația cuvântului, legătura dintre expresia sonoră a unui cuvânt cu schema motorie de articulare a cuvântului.

O tumoare, un traumatism cerebral sau un accident vascular ce afectează emisfera cerebrală stângă, la cei cu manualitate dreaptă, poate produce o afectare a limbajului mai mult sau mai puțin severă, funcție de particularitățile leziunii produse.

Există două arii cerebrale mari, care guvernează limbajul: aria Wernicke răspunzătoare de înțelegerea limbajului și aria Broca răspunzătoare de producerea limbajului. Localizarea leziunii, predominant în una dintre arii, determină caracteristicile tulburării de limbaj de tip afazic: Wernicke - afazia fluentă cu o comprehensiune (înțelegere) a limbajului diminuată, Broca- comprehensiunea păstrată și imposibilitatea exprimării verbale. În cazurile reale cele două tipuri de afazie pot coexista, cu diferite grade de predominanță, cu diferite particularități.

Asemeni reconstrucției unui castel dărâmat din piese de lego ce în urma loviturii se împrăștie în bucățele mici individuale sau în bucățele mai mari, din mai multe piese de lego, recuperarea logopedică presupune identificarea părților mai mari și reconstrucția castelului pornind de la acestea.

Se poate recupera vorbirea?

Există un proces intern, natural, de preluare a funcțiilor ariilor cerebrale afectate de ariile vecine, de creere a noi conexiuni neuronale, care reprezintă un factor facilitator în recuperarea limbajului.

Intervenția logopedică prin tehnicile de stimulare concomitentă pe mai multe canale senzoriale, prin asocieriile făcute utilizează acest factor în reconstrucția informațiilor.

Comprehensiunea, înțelegerea vorbirii, se recuperează deseori mai rapid decât exprimarea verbală.

Recuperarea limbajului expresiv presupune, pentru început, efectuarea de exerciții pentru redobândirea mobilității aparatului fonoarticulator, urmate de stimularea producției de sunete simple, apoi de unirea acestora în cuvinte. Vocabularul specific ariilor de interes ale pacientului, impulsul emoțional, motivațional sunt factori ce facilitează expresia sonoră a cuvintelor.

Când se recomandă începerea intervenției logopedice?

Cu cât intervenția logopedică este mai rapidă, cu atât șansele la o bună recuperare sunt mai mari. Ideal ar fi să se înceapă recuperarea imediat după ce pacientul depășește starea acută, cu două ședințe efectuate zilnic, cu o durată de circa 20 de minute, dimineața și dupămasa, crescând treptat durata până la 60 de minute/ședință.

Condițiile financiare sau cele de timp disponibil restricționează deseori accesul la acestă intervenție ideală. Se recomandă, pentru a se putea păstra achizițiile dobândite în timpul ședințelor, frecvența acestora să fie de cel puțin de trei ori pe săptamână.

O întârziere în apelarea la serviciile logopedice poate facilita apariția stereotipiilor (da-da-da, nu știu-nu știu, ș.a.) ceea ce afectează grav procesul de recuperare, în unele cazuri făcându-l chiar imposibil.

În vederea unei bune recuperării se pornește de la introducerea stimulilor pe mai multe canale concomitent, de la concret spre abstract, de la simplu la complex, prin stimularea întregului prin parte,  a părții prin întreg, prin ritmare. Facilitarea exprimării este deseori mărită prin introducerea unei linii melodice în pronunțarea cuvântului, prin interpretarea unor melodii cunoscute, prin activarea  automatismelor verbale.

De la a înțelege până la a exprima ce gândește sau a interrelaționa cu ceilalți este un întreg alt demers. În cazul afaziei Broca (non-fluentă) în care impulsul motor de articulare a cuvintelor este diminuat, deși cunoaște semnificația lor, tehnicile și metodele de recuperare sunt diferite de cele utilizate în cazul recuperării afaziei Wernicke (afazie fluentă).

Institutul Roneuro permite îmbinarea tehnicilor clasice de recuperare cu cele moderne, de stimulare magnetică transcraniană, prin care coroborând exercițiile logopedice cu stimularea ariilor cerebrale corespunzătoare, progresele în recuperare sunt mai rapide.

Cât timp durează recuperarea?

Este un proces de lungă durată ce deseori pune la încercare nu doar pacientul în sine, ci mai ales, aparținătorii acestuia.  Recuperarea depinde de întinderea și de profunzimea leziunii suferite, de personalitatea premorbidă a pacientului, de rețeaua de suport de care beneficiază acesta.

Frecvent, în primele luni, se observă încercările de susținere a pacientului de către aparținători care în timp sau obosesc sau dezvoltă comportamente hiperprotective în raport cu pacientul, ambele variante fiind deosebit de nocive pentru o bună recuperare.

Schimbările dramatice de rol din familie, asumarea de noi responsabilități de către apaținători pot consuma, în timp, resursele existente și conduce efectiv la abandonarea afectivă a pacientului, sau la infantilizarea lui în cazul hiperprotecției, cu efecte nocive asupra recuperării mai ales în cazul în care pacientul a recuperat înțelegerea vorbirii. De aici necesitatea unei consilieri psihologice atât pentru pacient cât și pentru aparținători.

Recuperarea limbajului este un proces ce presupune o abordare multidisciplinară: neurolog, logoped, kinetoterapeut, psiholog, orice progres obținut într-un domeniu reflectându-se asupra întregului proces.

Pacienții pot solicita programare la unul din specialiștii din echipa medicală a Institutului RoNeuro contactând recepția la numărul de telefon 0374 46 2222, de luni până vineri între orele 08.00-20.00 și sâmbătă între 09.00-16.00. La momentul programării, pacienții pot opta și pentru consultație neurologică gratuită, decontată prin Casa Naționala de Asigurări de Sănătate.